AKIT
English Eesti

information privacy

teabe privaatsus

olemus
isikuandmete kaitsmise eesmärk:
- tuleneb artiklist 12
- harilikult hõlmab infosüsteemis hoitavaid andmeid näiteks
----- isiku tervise, vara, karistatuse, poliitiliste vaadete kohta
----- eraelu, sidemete, tarbimiskäitumise, liikumise jms kohta

ohukontekstid
privaatsust võivad ohustada näiteks
- mitmesugused registrid ja andmikud
- geneetiline jm bioloogiline materjal
- rahalised tehingud
- kohtumenetlused

ülevaateid
https://iapp.org/media/pdf/certification/foundations-ch3.pdf

https://m.acc.com/chapters/charlotte/upload/January-16-2014-Information-Privacy.ppt

https://faculty.ist.psu.edu/xu/papers/jais2011.pdf

https://content.next.westlaw.com/Document/I02064fbd1cb611e38578f7ccc38dcbee/View/FullText.html?contextData=(sc.Default)&transitionType=Default&firstPage=true&bhcp=1

http://www.tdp.cat/

https://publications.computer.org/security-and-privacy/

vt ka
- andmekaitse
- EL isikuandmete kaitse üldmäärus
- privaatsus