AKIT
English Eesti

generator of a cyclic group

tsüklilise rühma moodustaja

olemus
tsüklilise rühma G selline element g, mille puhul vähim elementi g sisaldav alamrühm ühtib rühmaga G :
- lõpliku rühma puhul tähendab see, et rühma G iga element avaldub g astmena

üksikasju
https://math.stackexchange.com/questions/786452/how-to-find-a-generator-of-a-cyclic-group