AKIT
English Eesti

terminology

terminoloogia

AKIT ja STATS kasutavad standardtermineid kõikjal, kus need on olemas; ingliskeelse terminoloogia ja terminimääratluste allikaiks on üle 200 rahvusvahelise standardi ja juhendmaterjali ning mõnikümmend oluliste ametiasutuste ja firmade erialasõnastikku;
eesti terminite allikad on eelkõige alljärgnevad tõlkemeetodil ülevõetud rahvusvahelised standardid; sõnastikud ei toeta süsteemitut juhuloomingut ega poolkeelsust

IT üldterminoloogia:
EVS ISO/IEC 2382 -- Infotehnoloogia. Sõnastik (umbes 5000 terminit); vana paljuosaline versioon on kohati aegunud ja puudulik (puudub näiteks biomeetria osa), kuid suuremas osas kasutuskõlblik; süstemaatilised ja põhjendatud eesti vasted tekitas komisjon, milles olid esindatud EKI, kolm ülikooli, Cybernetica, riigiasutused ja ala firmad; kavandi arvamusküsitluses osales paarkümmend ala asjatundjat; standardi toimetas EKI terminoloogiasektori juhataja Rein Kull; selle standardi vana versiooni termineid esitab IT terministandardi sõnastik ITS (http://eki.ee/dict/its/), mis sisaldab ka mõnede muude vanemate IT standardite termineid

Infoturve:*
EVS ISO/IEC 27000 -- Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-27000-2015-et.pdf

ISO Guide 73 et -- Riskihaldus. Sõnavara
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-guide-73-2009-et-et.pdf

Süsteemi- ja tarkvaratehnika:*
EVS-ISO/IEC 12207 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-12207-2009-et.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15288-2016-et.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15289-2013-et.pdf

ISO/IEC TR 24748 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

EVS ISO/IEC 25000 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
https://www.evs.ee/preview/evs-iso-iec-25000-2014-et.pdf
---
* Loetletud standardites määratletud ja/või kasutatud terminid on kinnitanud infotehnoloogia standardimise tehniline komitee TK 4.