AKIT
English Eesti

terminology

terminoloogia

terminoloogiapoliitika
AKIT ja STATS kasutavad standardtermineid kõikjal, kus need on olemas:
- määratluste ja ingliskeelse terminoloogia allikaiks on mitusada rahvusvahelist standardit ja juhendmaterjali ning mõnikümmend oluliste ametiasutuste ja firmade erialasõnastikku
- eesti terminite allikad on eelkõige alljärgnevad tõlkemeetodil ülevõetud rahvusvahelised standardid
- AKIT ja STATS ei toeta süsteemitut juhuloomingut ega poolkeelsust
- eesti terminid põhinevad ala taksonoomiatesse kuuluvail mõistetel, mitte inglise terminite täht-tähelisel tõlkimisel

IT üldterminoloogia
EVS ISO/IEC 2382. Infotehnoloogia. Sõnastik
- umbes 5000 terminit
- see 36-osaline versioon on kohati aegunud ja puudulik (pole näiteks biomeetria osa), kuid enamasti kasutuskõlblik
- süstemaatilised ja põhjendatud eesti vasted tekitas komisjon, milles olid esindatud EKI, kolm ülikooli, Cybernetica, riigiasutused, ala firmad
- arvamusküsitluses osales paarkümmend ala asjatundjat
- toimetas EKI terminoloogiasektori juhataja Rein Kull
- algversiooni termineid esitab IT terministandardi sõnastik ITS (http://eki.ee/dict/its/), mis sisaldab ka muude vanemate IT standardite termineid

Infoturve1)
EVS ISO/IEC 27000 -- Infotehnoloogia. Turbemeetodid. Infoturbe halduse süsteemid. Ülevaade ja sõnavara
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-27000-2015-et.pdf

ISO Guide 73 et -- Riskihaldus. Sõnavara
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-guide-73-2009-et-et.pdf

Süsteemi- ja tarkvaratehnika1)
ISO/IEC/IEEE 24765
Systems and software engineering. Vocabulary
https://www.cse.msu.edu/~cse435/Handouts/Standards/IEEE24765.pdf

EVS-ISO/IEC 12207 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Tarkvara elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-12207-2009-et.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 15288 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemi elutsükli protsessid
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15288-2016-et.pdf

EVS-ISO/IEC/IEEE 15289 Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli infosaaduste (dokumentatsiooni) sisu
https://www.evs.ee/eelvaade/evs-iso-iec-ieee-15289-2013-et.pdf

ISO/IEC TR 24748 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Elutsükli haldus
https://www.evs.ee/eelvaade/iso-iec-tr-24748-1-2010-et-et.pdf

EVS ISO/IEC 25000 -- Süsteemi- ja tarkvaratehnika. Süsteemide ja tarkvara kvaliteedinõuded ja kvaliteedi hindamine (SQuaRE)
https://www.evs.ee/preview/evs-iso-iec-25000-2014-et.pdf
---
1) Loetletud Eesti standardites määratletud ja/või kasutatud terminid on kinnitanud infotehnoloogia standardimise tehniline komitee TK 4.

Tiiu Erelt. Terminiõpetus
http://dspace.ut.ee/bitstream/handle/10062/24279/9789949117239.pdf
Selle raamatu lugemine hoiab ära suuri keelerumalusi.