AKIT
English Eesti

probability measure

tõenäosusmõõt

olemus
ISO 3534:
funktsioon, mis on määratud
sündmuste sigma-algebral :
- mittenegatiivne
- annab igale sündmusele reaalarvväärtuse
vahemikust [0, 1]
- tühja hulga, st võimatu sündmuse
tõenäosusmõõt on 0
- kogu valimruumi tõenäosusmõõt on 1
- on sigma-aditiivne, st loenduva hulga
paarikaupa lõikumatute sündmuste ühendi
tõenäosus võrdub
nende sündmuste tõenäosuste summaga

formaalselt
tõenäosusmõõt \(\mathsf{P}\) on
hulga \(X\) mingil sigma-algebral
määratud mõõt \(\mu\),
mis rahuldab seost \(\mu(X)=1\)

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Probability_measure

https://www.ee.iitb.ac.in/~sarva/courses/EE325/2015/Slides/ProbabilityMeasureProperties.pdf

http://math.bme.hu/~nandori/Virtual_lab/stat/prob/Probability.pdf

https://www.math.uni-bielefeld.de/~grigor/mwlect.pdf

https://staff.fnwi.uva.nl/p.j.c.spreij/onderwijs/master/mtp.pdf