AKIT
English Eesti

measure (5)

mõõt (3)

olemus
hulga X mingis σ-algebras Σ defineeritud
reaalarvuliste väärtustega
(väärtus võib olla ka lõpmatus ∞)
funktsioon μ, mis rahuldab järgmisi tingimusi:
(i) iga AΣ puhul μ(A) ≥ 0
(ii) μ(Ø) = 0
(iii) σ-aditiivsus: kehtib μ(∪iAi) = Σi μ(Ai) , kus
Ai on hulga Σ mistahes loenduv
paariviisi ühisosata alamhulkade hulk

mõõdu näiteid
- pikkus
- ruumala
- tõenäosus

ülevaateid
http://mathworld.wolfram.com/Measure.html

https://en.wikipedia.org/wiki/Measure_(mathematics)

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Measure

vt ka
- Lebesgue'i mõõt
- Lebesgue'i välismõõt
- mõõt (1)
- mõõt (2)
- mõõtuv funktsioon
- tõenäosusmõõt
- täielik mõõt
- välismõõt