measure (2)

mõõt (1)

olemus
metroloogias:
mõõtevahend, mis säilitab ja reprodutseerib
suuruse üht või mitut teadaolevat väärtust
selle suuruse ühikutes või kord- või osaühikutes
= a measuring device that stores and reproduces one or more known values ​​of a quantity in units or multiples or partial units of that quantity

Mõõteseadus, § 2:
9) materiaalmõõt on mõõtevahend füüsikalise suuruse ühe või mitme väärtuse püsivaks edastamiseks või esitamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018057#para2
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511012019013/consolide

Wiktionary:
2. a standard against which something can be judged; a criterion
4. a unit of measurement
7. a ruler, measuring stick, or graduated tape used to take measurements


vt ka
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (2)
- mõõt (3)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtlus
- mõõtmine
- mõõtur
- mõõtühik

Toimub laadimine

measure (2)

mõõt (1)

olemus
metroloogias:
mõõtevahend, mis säilitab ja reprodutseerib
suuruse üht või mitut teadaolevat väärtust
selle suuruse ühikutes või kord- või osaühikutes
= a measuring device that stores and reproduces one or more known values ​​of a quantity in units or multiples or partial units of that quantity

Mõõteseadus, § 2:
9) materiaalmõõt on mõõtevahend füüsikalise suuruse ühe või mitme väärtuse püsivaks edastamiseks või esitamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018057#para2
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511012019013/consolide

Wiktionary:
2. a standard against which something can be judged; a criterion
4. a unit of measurement
7. a ruler, measuring stick, or graduated tape used to take measurements


vt ka
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (2)
- mõõt (3)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtlus
- mõõtmine
- mõõtur
- mõõtühik

Palun oodake...

Tõrge

measure (2)

mõõt (1)

olemus
metroloogias:
mõõtevahend, mis säilitab ja reprodutseerib
suuruse üht või mitut teadaolevat väärtust
selle suuruse ühikutes või kord- või osaühikutes
= a measuring device that stores and reproduces one or more known values ​​of a quantity in units or multiples or partial units of that quantity

Mõõteseadus, § 2:
9) materiaalmõõt on mõõtevahend füüsikalise suuruse ühe või mitme väärtuse püsivaks edastamiseks või esitamiseks
https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018057#para2
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/511012019013/consolide

Wiktionary:
2. a standard against which something can be judged; a criterion
4. a unit of measurement
7. a ruler, measuring stick, or graduated tape used to take measurements


vt ka
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (2)
- mõõt (3)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtlus
- mõõtmine
- mõõtur
- mõõtühik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!