measurement (1)

mõõtmine

olemus
väärtuse määramise protsess, mis kasutab mingit
mõõtemeetodit, mõõtefunktsiooni, analüütilist mudelit,
otsustuskriteeriumide](/term/10263) hulka;
infoturbe kontekstis annab teavet
infoturbe halduse süsteemi toimivuse kohta
ja turvameetmete toimivuse kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000 jm:
protsess väärtuse määramiseks
= process to determine a value

ISO/IEC GUIDE 99, ISO/IEC 18014:
protsess suuruse ühe või mitme põhjendatud väärtuse eksperimentaalseks määramiseks
= process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity

measurement analyst -- mõõteanalüütik
measurement evaluation -- mõõtmiste hindamine
measurement experience base -- mõõtekogemuste baas
measurement librarian -- mõõteteekur
measurement performance -- mõõtmiste sooritamine
measurement planning -- mõõtmiste plaanimine
measurement procedure -- mõõteprotseduur (SQuaRE)
measurement process -- mõõteprotsess (SQuaRE)
measurement user feedback -- tagasiside mõõtmise kasutajailt
measuring instrument -- mõõteriist

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

https://plato.stanford.edu/entries/measurement-science/

http://www.psmsc.com/downloads/guidempm/mcgarry02.pdf

http://onlinestatbook.com/2/introduction/levels_of_measurement.html

http://www.veryshortintroductions.com/view/10.1093/actrade/9780198779568.001.0001/actrade-9780198779568

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119244752

vt ka
- kaugmõõtmine

- kaugmõõtur
- kontrollmõõtmine
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (1)
- mõõt (2)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtetulem (1)
- mõõtetulem (2)
- mõõtlus
- mõõtlusalus

- mõõtlustulem

- mõõtur
- mõõtühik
- SI-süsteem
- skaala

Toimub laadimine

measurement (1)

mõõtmine

olemus
väärtuse määramise protsess, mis kasutab mingit
mõõtemeetodit, mõõtefunktsiooni, analüütilist mudelit,
otsustuskriteeriumide](/term/10263) hulka;
infoturbe kontekstis annab teavet
infoturbe halduse süsteemi toimivuse kohta
ja turvameetmete toimivuse kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000 jm:
protsess väärtuse määramiseks
= process to determine a value

ISO/IEC GUIDE 99, ISO/IEC 18014:
protsess suuruse ühe või mitme põhjendatud väärtuse eksperimentaalseks määramiseks
= process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity

measurement analyst -- mõõteanalüütik
measurement evaluation -- mõõtmiste hindamine
measurement experience base -- mõõtekogemuste baas
measurement librarian -- mõõteteekur
measurement performance -- mõõtmiste sooritamine
measurement planning -- mõõtmiste plaanimine
measurement procedure -- mõõteprotseduur (SQuaRE)
measurement process -- mõõteprotsess (SQuaRE)
measurement user feedback -- tagasiside mõõtmise kasutajailt
measuring instrument -- mõõteriist

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

https://plato.stanford.edu/entries/measurement-science/

http://www.psmsc.com/downloads/guidempm/mcgarry02.pdf

http://onlinestatbook.com/2/introduction/levels_of_measurement.html

http://www.veryshortintroductions.com/view/10.1093/actrade/9780198779568.001.0001/actrade-9780198779568

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119244752

vt ka
- kaugmõõtmine

- kaugmõõtur
- kontrollmõõtmine
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (1)
- mõõt (2)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtetulem (1)
- mõõtetulem (2)
- mõõtlus
- mõõtlusalus

- mõõtlustulem

- mõõtur
- mõõtühik
- SI-süsteem
- skaala

Palun oodake...

Tõrge

measurement (1)

mõõtmine

olemus
väärtuse määramise protsess, mis kasutab mingit
mõõtemeetodit, mõõtefunktsiooni, analüütilist mudelit,
otsustuskriteeriumide](/term/10263) hulka;
infoturbe kontekstis annab teavet
infoturbe halduse süsteemi toimivuse kohta
ja turvameetmete toimivuse kohta

ISO 22300, ISO/IEC 27000 jm:
protsess väärtuse määramiseks
= process to determine a value

ISO/IEC GUIDE 99, ISO/IEC 18014:
protsess suuruse ühe või mitme põhjendatud väärtuse eksperimentaalseks määramiseks
= process of experimentally obtaining one or more quantity values that can reasonably be attributed to a quantity

measurement analyst -- mõõteanalüütik
measurement evaluation -- mõõtmiste hindamine
measurement experience base -- mõõtekogemuste baas
measurement librarian -- mõõteteekur
measurement performance -- mõõtmiste sooritamine
measurement planning -- mõõtmiste plaanimine
measurement procedure -- mõõteprotseduur (SQuaRE)
measurement process -- mõõteprotsess (SQuaRE)
measurement user feedback -- tagasiside mõõtmise kasutajailt
measuring instrument -- mõõteriist

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Measurement

https://plato.stanford.edu/entries/measurement-science/

http://www.psmsc.com/downloads/guidempm/mcgarry02.pdf

http://onlinestatbook.com/2/introduction/levels_of_measurement.html

http://www.veryshortintroductions.com/view/10.1093/actrade/9780198779568.001.0001/actrade-9780198779568

https://onlinelibrary.wiley.com/doi/book/10.1002/9781119244752

vt ka
- kaugmõõtmine

- kaugmõõtur
- kontrollmõõtmine
- metroloogia
- mõõdik
- mõõt (1)
- mõõt (2)
- mõõtefunktsioon
- mõõtemeetod
- mõõteskaala
- mõõtetulem (1)
- mõõtetulem (2)
- mõõtlus
- mõõtlusalus

- mõõtlustulem

- mõõtur
- mõõtühik
- SI-süsteem
- skaala

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!