meter (1)

mõõtur (1); -meeter; mõõdik (2)

Õ: metroloogiavõhiklik mõõdiku kasutamine
näitaja tähenduses on väär:
mõõdikuks nimetab võhik ju
mitte termomeetrit, vaid temperatuuri

olemus
hetk- või efektiivväärtuse mõõteriist erinevalt arvestist
=
an instrument that measures instantaneous or
root-mean-square values


näiteid
altimeter -- kõrgusmõõtur, altimeeter
ammeter -- ampermeeter
barometer -- baromeeter
distance meter -- kaugusmõõdik
exposure meter -- särimõõdik
frequency meter -- sagedusmõõtur
flux meter -- voomõõtur
goniometer -- nurgamõõdik
luxmeter -- luksmeeter
micrometer -- kruvimõõdik
noise meter -- müramõõtur
passometer -- sammumõõtur
Q-meter -- hüvetegurimõõtur
snow meter -- lumemõõtur
spot meter -- punktsärimõõdik
udometer -- sadememõõtur

vt ka
- mõõdik (1)
- mõõtemeetod
- mõõteskaala

Toimub laadimine

meter (1)

mõõtur (1); -meeter; mõõdik (2)

Õ: metroloogiavõhiklik mõõdiku kasutamine
näitaja tähenduses on väär:
mõõdikuks nimetab võhik ju
mitte termomeetrit, vaid temperatuuri

olemus
hetk- või efektiivväärtuse mõõteriist erinevalt arvestist
=
an instrument that measures instantaneous or
root-mean-square values


näiteid
altimeter -- kõrgusmõõtur, altimeeter
ammeter -- ampermeeter
barometer -- baromeeter
distance meter -- kaugusmõõdik
exposure meter -- särimõõdik
frequency meter -- sagedusmõõtur
flux meter -- voomõõtur
goniometer -- nurgamõõdik
luxmeter -- luksmeeter
micrometer -- kruvimõõdik
noise meter -- müramõõtur
passometer -- sammumõõtur
Q-meter -- hüvetegurimõõtur
snow meter -- lumemõõtur
spot meter -- punktsärimõõdik
udometer -- sadememõõtur

vt ka
- mõõdik (1)
- mõõtemeetod
- mõõteskaala

Palun oodake...

Tõrge

meter (1)

mõõtur (1); -meeter; mõõdik (2)

Õ: metroloogiavõhiklik mõõdiku kasutamine
näitaja tähenduses on väär:
mõõdikuks nimetab võhik ju
mitte termomeetrit, vaid temperatuuri

olemus
hetk- või efektiivväärtuse mõõteriist erinevalt arvestist
=
an instrument that measures instantaneous or
root-mean-square values


näiteid
altimeter -- kõrgusmõõtur, altimeeter
ammeter -- ampermeeter
barometer -- baromeeter
distance meter -- kaugusmõõdik
exposure meter -- särimõõdik
frequency meter -- sagedusmõõtur
flux meter -- voomõõtur
goniometer -- nurgamõõdik
luxmeter -- luksmeeter
micrometer -- kruvimõõdik
noise meter -- müramõõtur
passometer -- sammumõõtur
Q-meter -- hüvetegurimõõtur
snow meter -- lumemõõtur
spot meter -- punktsärimõõdik
udometer -- sadememõõtur

vt ka
- mõõdik (1)
- mõõtemeetod
- mõõteskaala

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!