benchmark (1)

mõõtlusalus

olemus
norm või väärtuste kogum, mis
mõõtlemisel on võrdlusaluseks;
ta allikaiks võivad olla
- ettevõtte enda kogemused
- ala teiste ettevõtete kogemused
- kohaldatavad õigusaktid

ISO 41011:
aluspunkt või -näitaja,
millega võrreldes saab mõõta
protsessi, sooritust ja/või kvaliteeti
= reference point or metric against which process, performance and/or quality can be measured

ISO/IEC/IEEE 247765:
(i) norm, mille alusel saab teha
mõõtmisi või võrdlusi
= standard against which results can be measured or assessed
(ii) protseduur, probleem või test,
mille abil saab võrrelda
süsteeme või komponente
üksteisega või mingi standardiga
= procedure, problem, or test that can be used to compare systems or components to each other or to a standard

vt ka
- mõõtlus

Toimub laadimine

benchmark (1)

mõõtlusalus

olemus
norm või väärtuste kogum, mis
mõõtlemisel on võrdlusaluseks;
ta allikaiks võivad olla
- ettevõtte enda kogemused
- ala teiste ettevõtete kogemused
- kohaldatavad õigusaktid

ISO 41011:
aluspunkt või -näitaja,
millega võrreldes saab mõõta
protsessi, sooritust ja/või kvaliteeti
= reference point or metric against which process, performance and/or quality can be measured

ISO/IEC/IEEE 247765:
(i) norm, mille alusel saab teha
mõõtmisi või võrdlusi
= standard against which results can be measured or assessed
(ii) protseduur, probleem või test,
mille abil saab võrrelda
süsteeme või komponente
üksteisega või mingi standardiga
= procedure, problem, or test that can be used to compare systems or components to each other or to a standard

vt ka
- mõõtlus

Palun oodake...

Tõrge

benchmark (1)

mõõtlusalus

olemus
norm või väärtuste kogum, mis
mõõtlemisel on võrdlusaluseks;
ta allikaiks võivad olla
- ettevõtte enda kogemused
- ala teiste ettevõtete kogemused
- kohaldatavad õigusaktid

ISO 41011:
aluspunkt või -näitaja,
millega võrreldes saab mõõta
protsessi, sooritust ja/või kvaliteeti
= reference point or metric against which process, performance and/or quality can be measured

ISO/IEC/IEEE 247765:
(i) norm, mille alusel saab teha
mõõtmisi või võrdlusi
= standard against which results can be measured or assessed
(ii) protseduur, probleem või test,
mille abil saab võrrelda
süsteeme või komponente
üksteisega või mingi standardiga
= procedure, problem, or test that can be used to compare systems or components to each other or to a standard

vt ka
- mõõtlus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!