AKIT
English Eesti

general protection fault

üldkaitsetõrge

olemus
Intel, Microsoft jt: liik mitmesuguste põhjustega erandolukordi

täpsemalt
https://searchwindowsserver.techtarget.com/definition/general-protection-fault-GPF