AKIT
English Eesti

critical failure

suurtõrge

tõrge, millel sõltuvalt kontekstist on kaalukad tagajärjed (võimetus täita põhifunktsioone, oht elule või tervisele vms)