AKIT
English Eesti

failure mode (2)

tõrkeolek

(vastandina näiteks töö-, oote- või jõudeolekule)