AKIT
English Eesti

failure mode (2)

tõrkeolek

olemus
ebanormaalne olek,
vastandina töö-, oote- või jõudeolekule