AKIT
English Eesti

fault

rike

olemus
süsteemi mingi osa ebanormaalne seisund või defekt, võib tekitada tõrke või intsidendi

standardmääratlusi
IEC 60050: suutmatus sooritada nõutavalt

ISO 12100: olemi seisund, milles ta ei suuda täita nõutavat funktsiooni, kui see suutmatus ei tulene preventiivhooldusest või muust plaanilisest toimingust või välisressursside puudumisest

ISO/IEC 2382-14: ebanormaalne olukord, mis võib põhjustada funktsionaalüksuse nõutava funktsiooni täitmise võime kahanemise või kadumise