AKIT
English Eesti

mean time between failures

keskmine tõrkeintervall

olemus
üks töökindluse näitajaid:
- statistiliselt prognoositav keskmine ajavahemik
kahe tõrke vahel süsteemi töö ajal
- kuulub mudelisse, mis eeldab
süsteemi parandamise alustamist kohe pärast tõrget
- väärtus sõltub tõrke määratlusest
konkreetses süsteemi töö kontekstis

ISO/IEC 2382: keskmine funktsionaalüksuse järjestikku tõrgete vaheline töövältus seatud tingimustel

ISO/IEC/IEEE 24765: oodatav või vaadeldud aeg süsteemi või komponendi järjestikku tõrgete vahel

ISO/IEC 27040: oodatav aeg süsteemi või komponendi järjestikku tõrgete vahel

vt ka
- keskmine suurtõrkeintervall