AKIT
English Eesti

failure mode (1)

tõrke kuju

olemus
tõrke asetleidmise viis

näiteid
- enneaegne käivitus
- käivituse või peatumise hilinemine
- puudulik või liigne sooritus
- tõrge töötamise ajal

ISO/IEC 27031: tõrke ilmnemise viis ja ta mõju süsteemi tööle