AKIT
English Eesti

functional (5)

funktsionaal

olemus
matemaatiline objekt

(5a) lineaaralgebras:
funktsioon, mille
- määramispiirkond on vektorruum ja mille
- väärtused on selle vektorruumi skalaarid
näide
skalaarkorrutis fikseeritud vektoriga
ülevaade
https://mathworld.wolfram.com/Functional.html

(5b) matemaatilises analüüsis:
funktsioon, mille
- määramispiirkond on mingi funktsioonide hulk
- väärtused on reaalarvud või kompleksarvud
näide
määratud integraal
ülevaade
https://encyclopediaofmath.org/wiki/Functional_analysis
(subsection 2.2)