AKIT
English Eesti

risk elimination

riski kõrvaldamine

Õ:samasuguse määratlemata, pealegi võõrvasteteta
võhikväljendina käibib kohati "riski maandamine"

olemus
määratlemata väljend, võib tähendada näiteks
riski vältimist, leevendamist ja/või vähendamist,
terminijuhendisse ISO Guide 73 ei kuulu

vt ka
- asendustegevus
- küberloba