AKIT
English Eesti

capacity (2)

suutvus (1); võime (4); potentsiaal

olemus
piir- või nimivõimsus (mittefüüsikaline), -jõudlus vms,
sõltuvalt kontekstist

Wiktionary:
11. (operations) the maximum that can be produced on a machine or in a facility or group
Its capacity rating was 150 tons per hour, but its actual maximum capacity was 200 tons per hour.


näiteid
ISO 15531:
süsteemi, alamsüsteemi, ressursi võime
kvantitatiivselt täita oma oodatavat otstarvet
=
capability of a system, subsystem or resource to perform its expected function from a quantitative point of view

ISO 22300:
organisatsiooni, kogukonna, ühiskonna
kõigi jõudude ja ressursside
kombinatsioon, mis vähendab
riski suurust või kriisi toimet
=
combination of all the strengths and resources available within an organization, communityor society that can reduce the level of risk or the effects of a crisis

ISO/IEC 25010:
toote või süsteemi parameetri
maksimaalpiiride nõuetekohasuse aste
=
degree to which the maximum limits of a product or system parameter meet requirements

vt ka
- suutvus (2)