AKIT
English Eesti

evaluation review body

hindamise läbivaatuse organ

olemus
ISO 13491:
rühm, mille vastutusel on
hindamisagentuuri tulemuste läbivaatus ja
otsuste tegemine nende tuemuste põhjal
=
group with responsibility for reviewing, and making judgements on, the results of the evaluation agency