AKIT
English Eesti

inspection

ülevaatus; revisjon (1)

Õ:(i) kasutamine läbivaatuse tähenduses
on eksitav
(ii) "inspekteerimise" tähendusväli on teistsugune

olemus
kontrollimine üldpildi (ülevaate) saamiseks,
ISMS kontekstis on pealiskaudsem kui läbivaatus

https://en.wiktionary.org/wiki/inspection

ISO/IEC 17000:
saaduse kavandamise,
saaduse, protsessi või paigaldise
- kontroll ja
- nõuetele vastavuse otsustamine või
- üldnõuetele vastavuse otsustamine
kutsealase otsustusvõime põhjal
- protsessi ülevaatus võib hõlmata
----- inimesi
----- rajatisi
----- tehnoloogiat
----- metoodikat

ülevaateid
https://wikidiff.com/inspection/review

https://wikidiff.com/inspect/review

https://en.wikipedia.org/wiki/Inspection

https://en.wikipedia.org/wiki/Software_inspection

https://www.geeksforgeeks.org/difference-between-software-inspection-and-technical-review/

http://www.cs.toronto.edu/~sme/CSC444F/slides/L09-Inspections.pdf

http://diranieh.com/Testing/InspectionsWalkthroughsReviews.htm

vt ka
- audit
- läbivaatus (1)
- läbivaatus (2)
- revisjon (2)