AKIT
English Eesti

critical infrastructure

elutähtis taristu

olemus
selliste varade kogum, mis on oluline
ettevõtte, kogukonna või ühiskonna
ja majanduse talitluseks;
määratletakse maaspetsiifiliste õigusaktidega

ISO/IEC TR 27019:
organisatsioonid ja rajatised, mis on olulised
ühiskonna ja majanduse kui terviku talitluseks

EL direktiiv 2008/114/EC
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/HTML/?uri=CELEX:32008L0114&from=ET
määratleb Euroopa üldise elutähtsa taristu sektoritena
- energia (elekter, nafta, gaas) ja
- transpordi (maantee-, raudtee-, õhu-, sisevee- ja meretransport)
- neile lisanduvad liikmesmaade taristud

USA:
https://www.dhs.gov/critical-infrastructure-sectors

turvalisus
https://www.jstor.org/stable/j.ctt1xhr7hq

https://www.igi-global.com/book/critical-information-infrastructure-protection-resilience/70773

https://www.wired.com/story/russia-undersea-internet-cables/?mbid=nl_010518_daily_list1_p1

https://erncip-project.jrc.ec.europa.eu/sites/default/files/JRC117253_jrc117253_ewz4cip_deliverable_1.pdf

vt ka
- elutähtsa teabetaristu kaitse