AKIT
English Eesti

information security operations center

infoturbekeskus

olemus
organisatsiooni(de) spetsialiseeritud üksus:
- IT-objektide seireks, analüüsiks ja kaitseks
- võib olla hajus ja hierarhiline
- võib katta suuri territooriume
- kaitstavad IT-objektid on näiteks
----- arvutikeskused
----- serverid
----- võrgud
----- andmebaasid
----- veebisaidid
----- rakendused
----- tööarvutid

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/Information_security_operations_center

https://www.youtube.com/watch?v=3S01vLlvubE

https://www.computer.org/csdl/proceedings/hicss/2015/7367/00/7367c253.pdf

https://www.infosecurity-magazine.com/opinions/best-practices-for-the-soc-team/