AKIT
English Eesti

information security program

infoturbekava

ISACA: kõigi tehniliste, käituslike ja protseduuriliste meetmete ja haldusstruktuuride kombinatsioon teabe konfidentsiaalsuse, tervikluse ja käideldavuse tagamiseks:
- rakendatakse ärinõuete ja riskianalüüsi põhjal