AKIT
English Eesti

information security design

infoturbelahendus

olemus

(1) keskseid infoturvariske, juhtimiseesmärke ja infoturbearhitektuuri kirjeldav teave

(2) seda teavet esitav dokumentatsioon:
- võib olla vormistatud eraldi turbedokumentidena või
- võib koosneda arendus- ja käidudokumentide, poliitikate jms vastavatest osadest