AKIT
English Eesti

information security design (1)

infoturbelahendus

olemus
(1a) teave, mis kirjeldab
- keskseid infoturvariske
- infoturbe juhtimiseesmärke
- infoturbearhitektuuri

(1b) dokumentatsioon, mis esitab seda teavet:
- võib olla vormistatud eraldi dokumentidena või
- võib koosneda arendus- ja käidudokumentide,
poliitikate jms vastavatest osadest