AKIT
English Eesti

90/10 rule

infoturbe Pareto reegel, 90/10-reegel

olemus
mitmed infoturbe head tavad
eeldavad, et turvalisus sõltub
- 90% ulatuses inimestest ja töökorraldusest
- 10% ulatuses tehnilistest turvameetmetest

vt ka
- Pareto reegel