AKIT
English Eesti

data item

andmeolem (1); andmeüksus

olemus
(a) ISO/IEC 18013-2:
andmeelement või määratletud andmeelemendistik,
mis on seotud üheainsa
tähendust ja kompositsiooni määrava sildiga

(b) ISO 15022:
väljaprefiksiga identifitseeritav spetsiifilise vorminguga
- avaldis või
- andmeelement või
- liit-andmeeelement

(c) ISO/IEC 24791 (RFID):
andmeelemendi identifikaatori ja
sellega seotud andmeväärtuse paar,
mis on kodeeritud ISO/IEC 15962 reeglite järgi,
sõltumatult pöördusmeetodist

näiteid
https://www.idinews.com/life-cycle/datadefn.html

https://unstats.un.org/unsd/isdts/docs/IntegratedList.pdf

vt ka
- andmeolem (2)
- andmesõnastik
- andmetüüp
- andmeüksuse esitus