AKIT
English Eesti

data entity

andmeolem (2)

olemus
sõltub tugevalt kontekstist

määratlusi
(2a) tegeliku elu isiku, objekti, sündmuse, tegevuse ekvivalent andmetöötluses
http://www.learn.geekinterview.com/data-warehouse/data-structure/what-is-data-entity.html

(2b) objekt, sündmus või nähtus, mille kohta on andmebaasis andmed

(2c) ISO 8879:
andmeteks deklareeritud olem,
mida viitamisel ei parsita

(e) ISO/IEC 1539:
andmeobjekt, avaldise väärtustuse või
funktsiooniviite täitmise tulem

(f) ISO 21961, ISO 22643:
atribuutidega ja nende väärtustega määratletud
mõiste, millel võib olla üks või mitu väärtust

näiteid
https://docs.lansa.com/14/en/lansa076/content/lansa/l4wmod_120a.htm

https://help.vtex.com/tutorial/creating-data-entity--tutorials_1265

vt ka
- andmeelement
- andmeolem (1)
- andmesõnastik