AKIT
English Eesti

data dictionary

andmesõnastik

olemus
ISO/IEC 2382:
metaandmeid sisaldav andmebaas

ISO 22951:
andmeelementide ja nende karakteristikute loend,
mis rahuldab süsteemi teabe- ja talitlusvajadusi

ISO/IEC 25024:
teabekogu andmete kohta, milles on näiteks
- nimi
- kirjeldus
- looja
- omanik
- päritolu
- tõlked teistes keeltes
- kasutusviis

ülevaateid
https://db.grussell.org/resources/pdf/Data%20Dictionary.pdf

http://wgsrodney.yolasite.com/resources/data%20dictionary.ppt

https://www.usgs.gov/products/data-and-tools/data-management/data-dictionaries

http://users.informatik.uni-halle.de/~brass/dd03/c7_ddict.pdf

näiteid
https://data.nal.usda.gov/data-dictionary-examples