data splitting

andmelõhestus

olemus
(1) infoturbes
ISO/IEC 15444:
meetod tundlike andmete kaitseks
lubamatu juurdepääsu eest:
andmete krüpteerimine ja hajutamine mitmele serverile;
andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb
teada, kus on andmete osi sisaldavad serverid,
saada igale neist juurdepääs,
tuleb teada, kuidas osi ühendada,
tuleb teada, kuidas neid osi dekrüpteerida;
kaitset tugevdab sagedane ümberhajutamine
koos krüptovõtmete vahetusega
=
method to protect sensitive data from unauthorized access by encrypting the data and storing different portions of the file on different servers
Note. When split data is accessed the parts are retrieved, combined and decrypted. An unauthorized person would need to know the locations of the servers containing the parts, be able to get access to each server, know what data to combine, and how to decrypt it.


https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_splitting

https://image.slidesharecdn.com/afceatob-cloudcomputing-101012143116-phpapp01/95/cryptographic-data-splitting-and-cloud-computing-17-728.jpg

http://www.snia.org/sites/default/orig/sdc_archives/2009_presentations/wednesday/DavidDodgson_StorageSecurityUsingCryptographicSplitting-BU.pdf

(2) modelleerimisel:
andmete jaotus alamhulkadeks, näiteks prognoosmodelleerimise andmeteks
ja mudeli kontrollimise andmeteks
=
division of data into two or more subsets, e.g.
into modl training and model testing sets


https://bookdown.org/max/FES/data-splitting.html

https://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf10/WDS10_105_i1_Reitermanova.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1506870/FULLTEXT01.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373628/

Toimub laadimine

data splitting

andmelõhestus

olemus
(1) infoturbes
ISO/IEC 15444:
meetod tundlike andmete kaitseks
lubamatu juurdepääsu eest:
andmete krüpteerimine ja hajutamine mitmele serverile;
andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb
teada, kus on andmete osi sisaldavad serverid,
saada igale neist juurdepääs,
tuleb teada, kuidas osi ühendada,
tuleb teada, kuidas neid osi dekrüpteerida;
kaitset tugevdab sagedane ümberhajutamine
koos krüptovõtmete vahetusega
=
method to protect sensitive data from unauthorized access by encrypting the data and storing different portions of the file on different servers
Note. When split data is accessed the parts are retrieved, combined and decrypted. An unauthorized person would need to know the locations of the servers containing the parts, be able to get access to each server, know what data to combine, and how to decrypt it.


https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_splitting

https://image.slidesharecdn.com/afceatob-cloudcomputing-101012143116-phpapp01/95/cryptographic-data-splitting-and-cloud-computing-17-728.jpg

http://www.snia.org/sites/default/orig/sdc_archives/2009_presentations/wednesday/DavidDodgson_StorageSecurityUsingCryptographicSplitting-BU.pdf

(2) modelleerimisel:
andmete jaotus alamhulkadeks, näiteks prognoosmodelleerimise andmeteks
ja mudeli kontrollimise andmeteks
=
division of data into two or more subsets, e.g.
into modl training and model testing sets


https://bookdown.org/max/FES/data-splitting.html

https://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf10/WDS10_105_i1_Reitermanova.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1506870/FULLTEXT01.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373628/

Palun oodake...

Tõrge

data splitting

andmelõhestus

olemus
(1) infoturbes
ISO/IEC 15444:
meetod tundlike andmete kaitseks
lubamatu juurdepääsu eest:
andmete krüpteerimine ja hajutamine mitmele serverile;
andmetele juurdepääsu saamiseks tuleb
teada, kus on andmete osi sisaldavad serverid,
saada igale neist juurdepääs,
tuleb teada, kuidas osi ühendada,
tuleb teada, kuidas neid osi dekrüpteerida;
kaitset tugevdab sagedane ümberhajutamine
koos krüptovõtmete vahetusega
=
method to protect sensitive data from unauthorized access by encrypting the data and storing different portions of the file on different servers
Note. When split data is accessed the parts are retrieved, combined and decrypted. An unauthorized person would need to know the locations of the servers containing the parts, be able to get access to each server, know what data to combine, and how to decrypt it.


https://en.wikipedia.org/wiki/Cryptographic_splitting

https://image.slidesharecdn.com/afceatob-cloudcomputing-101012143116-phpapp01/95/cryptographic-data-splitting-and-cloud-computing-17-728.jpg

http://www.snia.org/sites/default/orig/sdc_archives/2009_presentations/wednesday/DavidDodgson_StorageSecurityUsingCryptographicSplitting-BU.pdf

(2) modelleerimisel:
andmete jaotus alamhulkadeks, näiteks prognoosmodelleerimise andmeteks
ja mudeli kontrollimise andmeteks
=
division of data into two or more subsets, e.g.
into modl training and model testing sets


https://bookdown.org/max/FES/data-splitting.html

https://www.mff.cuni.cz/veda/konference/wds/proc/pdf10/WDS10_105_i1_Reitermanova.pdf

https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:1506870/FULLTEXT01.pdf

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6373628/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!