AKIT
English Eesti

European Data Protection Supervisor

Euroopa Andmekaitseinspektor

Õ:Euroopa Andmekaitseinspektor kui institutsioon tuleks kirjutada läbiva suurtähega, andmekaitseinspektor ametiisiku nimetusena aga väiketähega (vt see märksõna terminibaasis http://termin.eki.ee/esterm/)

olemus
sõltumatu järelevalveorgan:
- jälgib isikuandmete töötlust EL asutustes ja organites
- annab nõu privaatsust puudutavate poliitikate ja õigusaktide kohta
- teeb koostööd muude selliste organitega järjekindla andmekaitse tagamiseks

täpsemalt
https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies/european-data-protection-supervisor_en

https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/