AKIT
English Eesti

data content

andmekoosseis; andmesisu

olemus
(a) andmekoosseis:
andmeelemendistik andmebaasis või päringus
=
the composition of data elements in a database or request

(b) andmesisu:
käideldavat teavet esindavad andmed,
erinevalt talitluslikest, näiteks
vormingu- või protokolliandmetest
=
data representing the information content opposed to the format data or protocol data