AKIT
English Eesti

query (1)

päring (1)

olemus
teabetaotlus

Wiktionary:
1. A question, an inquiry (US), an enquiry (UK).
The teacher answered the student’s query concerning biosynthesis.
3. (computing, databases) A set of instructions passed to a database.
The database admin switched on query logging for debugging purposes.


ISO/IEC 2382:
nõue võtta andmed etteantud tingimuste põhjal andmebaasist otse või tuletatult

ISO 5127:
ühe- või mitmesammuline otsing vastuse saamiseks infootsisüsteemist

ISO 21127:
infosüsteemist informatsiooni saamise taotlus, mis on väljendatud nii, et vastuse saab arvutada automaatselt

ülevaateid
https://www.techopedia.com/definition/5736/query

https://en.wikipedia.org/wiki/Query

https://www.wordstream.com/blog/ws/2012/12/10/three-types-of-search-queries

vt ka
- omapäring
- otsepäring
- päring (2)
- päringukeel
- päringujaotur
- päringuproksi
- serveripäring