AKIT
English Eesti

query (1)

päring (1)

olemus
ISO/IEC 2382: nõue võtta andmed etteantud tingimuste põhjal andmebaasist otse või tuletatult

ISO 5127: ühe- või mitmesammuline otsing vastuse saamiseks infootsisüsteemist

ISO 21127: infosüsteemist informatsiooni saamise taotlus, mis on väljendatud nii, et vastuse saab arvutada automaatselt

näiteid
http://www.informit.com/articles/article.aspx?p=29661&seqNum=3

vt ka
- omapäring
- otsepäring
- päringukeel
- päringujaotur
- päringuproksi
- serveripäring