AKIT
English Eesti

data security

andmete turve; andmete kaitse

Õ:(i) pole andmekaitse kui valdkond,
vaid üks infoturbe lõik
(ii) kahe selgesti eri valdkonna lahushoidmiseks
tuleks vältida "andmeturvet"

olemus
turvameetmestik, mis on
infoturbe ühe osana suunatud
otseselt andmebaaside ja andmeüksuste turbele,
sageli õigusaktide või lepingute nõudena

ISO/IEC 24714:
biomeetriaandmeid tuleb kaitsta
lubamatu kasutamise ja ebaseadusliku töötluse eest,
kusjuures varu- ja arhiiviandmete kaitsetase
ei tohi olla madalam tööandmete omast

ülevaateid
https://arxiv.org/pdf/1812.09053.pdf

https://downloads.cloudsecurityalliance.org/initiatives/bdwg/Expanded_Top_Ten_Big_Data_Security_and_Privacy_Challenges.pdf

https://multimedia.3m.com/mws/media/950026O/secure-white-paper.pdf

http://www.aabri.com/manuscripts/121381.pdf

https://www.jhsph.edu/offices-and-services/institutional-review-board/_pdfs-and-docs/ih-nutrition-gdec-data-security-guidelines-final-2011-05-10.pdf

vt ka
- andmete turvapoliitika
- andmete turve teenusena