AKIT
English Eesti

data security

andmete turve; andmete kaitse

Õ:(i) pole sama mis andmekaitse kui valdkond, vaid on üks infoturbe lõik
(ii) kahe selgesti eri valdkonna lahushoidmiseks tuleks vältida "andmeturvet"

olemus
infoturbe ühe osana, otseselt andmebaaside ja andmeüksuste turbele suunatud meetmestik, sageli õigusaktide või lepingute nõudena

ISO/IEC 24714: biomeetriaandmeid tuleb kaitsta lubamatu kasutamise ja ebaseadusliku töötluse eest, kusjuures varu- ja arhiiviandmete kaitsetase ei tohi olla madalam tööandmete omast

ülevaateid
https://www.slideshare.net/ShahbazKhan184/what-is-data-security-full-ppt

https://www.slideshare.net/JamesDempsey1/is6120-data-security-presentation

http://citi.umass.edu/ghpc/DataSecurity.ppt