AKIT
English Eesti

Estonian Data Protection Inspectorate

Andmekaitse Inspektsioon

olemus
Justiitsministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus:
- täidab ülesandeid isikuandmete kaitse ning avaliku teabe valdkonnas
- ta missioon on
----- kaitsta igaühe õigust saada teavet asutuste tegevuse kohta
----- valvata, et isikuandmete kasutamisel austataks eraelu puutumatust
----- kaitsta igaühe õigust pääseda enda kohta kogutud teabe juurde
- oma ülesannete täitmisel esindab riiki

veebisait
http://www.aki.ee/

vt ka
andmekaitse
privaatsus