Estonian Data Protection Inspectorate

Andmekaitse Inspektsioon

olemus
valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas,
tegutseb isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnas,
oma ülesannete täitmisel esindab riiki, missioon on
- kaitsta igaühe õigust saada teavet
asutuste tegevuse kohta
- valvata, et isikuandmete kasutamisel
austataks eraelu puutumatust
- kaitsta igaühe õigust pääseda
enda kohta kogutud teabe juurde

veebisait
http://www.aki.ee/
https://www.aki.ee/en

vt ka
- andmekaitse
- GDPR
- privaatsus

Toimub laadimine

Estonian Data Protection Inspectorate

Andmekaitse Inspektsioon

olemus
valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas,
tegutseb isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnas,
oma ülesannete täitmisel esindab riiki, missioon on
- kaitsta igaühe õigust saada teavet
asutuste tegevuse kohta
- valvata, et isikuandmete kasutamisel
austataks eraelu puutumatust
- kaitsta igaühe õigust pääseda
enda kohta kogutud teabe juurde

veebisait
http://www.aki.ee/
https://www.aki.ee/en

vt ka
- andmekaitse
- GDPR
- privaatsus

Palun oodake...

Tõrge

Estonian Data Protection Inspectorate

Andmekaitse Inspektsioon

olemus
valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas,
tegutseb isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnas,
oma ülesannete täitmisel esindab riiki, missioon on
- kaitsta igaühe õigust saada teavet
asutuste tegevuse kohta
- valvata, et isikuandmete kasutamisel
austataks eraelu puutumatust
- kaitsta igaühe õigust pääseda
enda kohta kogutud teabe juurde

veebisait
http://www.aki.ee/
https://www.aki.ee/en

vt ka
- andmekaitse
- GDPR
- privaatsus

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!