AKIT
English Eesti

Estonian Data Protection Inspectorate

Andmekaitse Inspektsioon

olemus
valitsusasutus Justiitsministeeriumi valitsemisalas:
- tegutseb isikuandmete kaitse ja avaliku teabe valdkonnas
- missioon on
----- kaitsta igaühe õigust saada teavet
asutuste tegevuse kohta
----- valvata, et isikuandmete kasutamisel
austataks eraelu puutumatust
----- kaitsta igaühe õigust pääseda
enda kohta kogutud teabe juurde
- oma ülesannete täitmisel esindab riiki

veebisait
http://www.aki.ee/

website
https://www.aki.ee/en

vt ka
- andmekaitse
- GDPR
- privaatsus