AKIT
English Eesti

data loader

andmelaadur

olemus
tarkvaramoodul andmete võtuks
(näiteks andmebaasist)
ja mingiks määratletud teisenduseks
=
software for receiving, storing and conversion of data

näiteid
https://kloudrac.com/blog/data-loader-with-command-line/