AKIT
English Eesti

media handling (1)

andmekandjate käitlus

olemus
masintöötluses kasutatavate andmekandjate
kasutuselevõtt, säilitus, kasutamine ja - kõrvaldamine
=
introduction, storage, use and disposal of data carriers

https://info-savvy.com/iso-27001-annex-a-8-3-media-handling/

vt ka
- infokandjate käitlus