biometric data interchange record

biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR

olemus
ISO/IEC 19794:
andmepakett mingi alusstandardiga määratud kujul,
sisaldab biomeetriaandmeid;
mingisse CBEFF-kirjesse kapseldatuna
on ta ühtlasi ISO/IEC 19785 määratletud
biomeetriaandmete plokk (BDB),
muul juhul mitte alati

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/4365023/

https://www.standard.no/Global/PDF/IT/Seminar%20innovasjon/Christoph%20Busch.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

Toimub laadimine

biometric data interchange record

biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR

olemus
ISO/IEC 19794:
andmepakett mingi alusstandardiga määratud kujul,
sisaldab biomeetriaandmeid;
mingisse CBEFF-kirjesse kapseldatuna
on ta ühtlasi ISO/IEC 19785 määratletud
biomeetriaandmete plokk (BDB),
muul juhul mitte alati

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/4365023/

https://www.standard.no/Global/PDF/IT/Seminar%20innovasjon/Christoph%20Busch.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

Palun oodake...

Tõrge

biometric data interchange record

biomeetriline andmevahetuskirje, BDIR-kirje, BDIR

olemus
ISO/IEC 19794:
andmepakett mingi alusstandardiga määratud kujul,
sisaldab biomeetriaandmeid;
mingisse CBEFF-kirjesse kapseldatuna
on ta ühtlasi ISO/IEC 19785 määratletud
biomeetriaandmete plokk (BDB),
muul juhul mitte alati

ülevaateid
https://slideplayer.com/slide/4365023/

https://www.standard.no/Global/PDF/IT/Seminar%20innovasjon/Christoph%20Busch.pdf

standard
https://www.iso.org/obp/ui/#iso:std:iso-iec:19794:-1:ed-2:v1:en

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!