AKIT
English Eesti

data provider (2)

andmesöötur

olemus
tarkvarakomponent, mis vahendab
andmeallikaid (tekstifaile, arvutustabeleid, andmebaase)
=
a software component that provides data access services

näiteid
https://www.techopedia.com/definition/25227/net-data-provider

https://api-platform.com/docs/core/data-providers