AKIT
English Eesti

data station

andmejaam

olemus
ISO/IEC 2382:
funktsionaalüksus, mis annab andmeid edastuseks,
aktsepteerib edastatud andmeid ning
täidab kõiki funktsioone, mis on vajalikud
suhtluseks teise funktsionaalüksusega
=
functional unit that provides data for transmission, that accepts transmitted data, and that performs all functions necessary for communication with another functional unit

näiteid
https://duckduckgo.com/?q=data+station&t=h_&iax=images&ia=images