AKIT
English Eesti

mobile data communication

mobiilne andmeside

olemus
raadiosidel põhinev andmeside, mida võimaldavad
näiteks kärgvõrgud, WiFi, satelliitside
= wireless data communication that is based on mobile devices

ülevaateid
https://receiptfi.info/archives/22

https://oms.bdu.ac.in/ec/admin/contents/1_P16CSE1A_2020052510510789.pdf

vt ka
- mobiilseade
- mobiilside
- traadita kohtvõrk