AKIT
English Eesti

processing of personal data

isikuandmete töötlus, isikuandmete töötlemine

olemus
sõltub reguleerivatest õigusaktidest,
standarditest ja kontekstist

GDPR art.4 ning
ISO 22857, ISO/TS 25237, 27790 jt:
iga operatsioon(istik) isikuandmetega,
automaatsete vahendite abil
või ilma nendeta, näiteks
- kogumine
- salvestamine
- korrastamine
- talletamine
- sobitamine või muutmine
- võtt
- vaatamine
- kasutamine
- avaldamine edastades, levitades või muul viisil
- ühitamine või ühendamine
- kitsendamine
- kustutamine või hävitamine
=
any operation or set of operations that is performed upon personal data, whether or not by automatic means, such as collection, recording, organization, storage, adaptation or alteration, retrieval, consultation, use

ülevaateid
https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/reform/what-constitutes-data-processing_en

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e1489-1-1

https://www.ejtn.eu/PageFiles/17861/Deciphering_Legitimate_Interests_Under_the_GDPR%20(1).pdf

https://www.pwc.com/m1/en/services/assurance/risk-assurance/documents/data-privacy-egypt-what-you-need-know-en.pdf

https://ep.liu.se/ecp/159/008/ecp18159008.pdf

https://www.redipd.org/sites/default/files/2020-02/guide-general-recommendations-processing-personal-data-ai.pdf

https://www.eui.eu/documents/servicesadmin/deanofstudies/researchethics/guide-data-protection-research.pdf

Eestis
https://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/isikuandmete-tootlemine

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- GDPR
- isikutuvastusteave
- privaatsus