AKIT
English Eesti

processing of personal data

isikuandmete töötlus, isikuandmete töötlemine

olemus
sõltub reguleerivatest õigusaktidest,
standarditest ja kontekstist

(1) GDPR art.4 ning
ISO 22857, ISO/TS 25237, 27790 jt:
iga operatsioon(istik) isikuandmetega,
automaatsete vahendite abil
või ilma nendeta, näiteks
- kogumine
- salvestamine
- korrastamine
- talletamine
- sobitamine või muutmine
- võtt
- vaatamine
- kasutamine
- avaldamine edastades, levitades või muul viisil
- ühitamine või ühendamine
- kitsendamine
- kustutamine või hävitamine

(2) ISO/TR 14292:
isikuandmete
hankimine, salvestamine või hoidmine

GDPR töötlusprintsiibid
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=EN#d1e1489-1-1

Eestis
https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/mida-peab-teadma-isikuandmete-tootlemisest

https://www.just.ee/et/ministeerium-kontaktandmed/isikuandmete-tootlemine

vt ka
- andmekaitse
- artikkel 12
- isikutuvastusteave
- privaatsus