AKIT
English Eesti

backup (2)

varundus

olemus
varukomponentide (näiteks andmete varukoopiate) rakendamine tervikluse ja käideldavuse tagamise ennetava turvameetmena, sealhulgas

ISO/IEC/IEEE 24765: süsteemi, komponenti, faili, protseduuri või isikut asendajaks looma või määrama

prTS 419221: hindamisobjekti varundusaegse seisu taasloomiseks piisavate CSP-SCD-, TSF- ja süsteemiandmete eksport; ainus CSP-SCD eksporti võimaldav funktsioon

vt ka
- diferentsvarundus
- inkrementvarundus
- kaugvarundus
- kuumvaru (1)
- kuumvaru (2)
- kuumvarukeskus
- kuumvarundus
- kuumvarusüsteem
- külmvarukeskus
- külmvarundus
- külmvarusüsteem
- muutvarundus
- pidevvarundus
- pilvvarundus
- sammvarundus
- soevarukeskus
- täielik varundus
- varu-; varundus-
- varuasukoht
- varukandja
- varukontor
- varukoopia
- varund
- varundusnutik
- varuprotsess
- varuvariant
- varuühendus