AKIT
English Eesti

redundancy

liiasus

olemus
(1) osaliselt või täielikult dubleeriva ressursi olemasolu, näiteks
- veatõrjeks
- käideldavuse tagamiseks
- elastsuse suurendamiseks

ISO/IEC 2382:
mingite vahendite olemasolu lisaks neile,
millest funktsionaalüksusele piisaks
nõutava funktsiooni täitmiseks või
millest andmetele piisaks teabe esituseks,
näiteks dubleerimine, paarsusbittide lisamine,
eeskätt töökindluse või käideldavuse tõstmiseks
=
the existence of a means in addition to the means which would be sufficient for a functional unit to perform a required function or for data to represent information
Example: The use of duplicate functional components, the addition of parity bits.
Note: Redundancy is used primarily to improve reliability or availability.


ISO/IEC/IEEE 24765:
muude komponentide ülesandeid või
neile lähedasi ülesandeid täitvate
lisakomponentide olemasolu süsteemis
tõrgete vältimiseks või neist toibumiseks
=
fault tolerance, the presence of auxiliary components in a system to perform the same or similar functions as other elements for the purpose of preventing or recovering from failures

ISO 10795 jm:
mitme vahendi olemasolu
mingi funktsiooni täitmiseks
=
existence of more than one means for performing a function

(2) ülemäärase ressursi
(personali, seadme. programmikoodi,andmestiku)
olemasolu tarbetu raiskamisena

ülevaateid
https://spaceradiation.eu/redundancy-and-its-types-in-computer-systems/

https://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(engineering)

https://en.wikipedia.org/wiki/Data_redundancy

https://en.wikipedia.org/wiki/Redundancy_(information_theory)

https://en.wikipedia.org/wiki/Logic_redundancy

https://www.indeed.com/career-advice/career-development/network-redundancy

vt ka
- CRC-kood
- liiasuseta