AKIT
English Eesti

CSP signature creation data

sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD

olemus
CEN/TS 419221:
allkirjaloomeandmed, mida kasutab
sertifitseerimisteenuse tarnija näiteks
e-direktiivallkirjade loomiseks direktiivsertifikaatides
või sertifikaadi olekuteabe signeerimiseks
=
signature creation data which is used
by the certification-service-provider,
e.g. for the creation of advanced electronic signatures in qualified certificates
or for signing certificate status information


vt ka
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD