AKIT
English Eesti

CSP signature creation data

sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed, CSP_SCD

prTS 419221: allkirjaloomeandmed, mida kasutab sertifitseerimisteenuse tarnija näiteks e-direktiivallkirjade loomiseks direktiivsertifikaatides või sertifikaadi olekuteabe signeerimiseks