AKIT
English Eesti

CSP signature verification data

sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjakontrolliandmed, CSP_SVD

prTS 419221: allkirjakontrolliandmed, mis vastavad sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmetele ja mida kasutatakse e-direktiivallkirjade kontrollimiseks direktiivsertifikaadis või sertifikaadi olekuteabe kontrolliks