qualified digital certificate

direktiivsertifikaat, QC

olemus
EL määruse 910/2014 (eIDAS) kontekstis:
avaliku võtme sertifikaat, mille on välja andnud
kvalifitseeritud usaldusteenuse tarnija ning mis
tagab elektronsignatuuri ja selle juurde kuuluva
sõnumi ja/või andmestiku autentsust ja andmeterviklust
= in the context of Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS): a public key certificate issued by a trust service provider which has government-issued qualifications

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/qualified-digital-certificate

https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_digital_certificate

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R091

https://anf.es/en/types-of-qualified-certificates/

Toimub laadimine

qualified digital certificate

direktiivsertifikaat, QC

olemus
EL määruse 910/2014 (eIDAS) kontekstis:
avaliku võtme sertifikaat, mille on välja andnud
kvalifitseeritud usaldusteenuse tarnija ning mis
tagab elektronsignatuuri ja selle juurde kuuluva
sõnumi ja/või andmestiku autentsust ja andmeterviklust
= in the context of Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS): a public key certificate issued by a trust service provider which has government-issued qualifications

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/qualified-digital-certificate

https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_digital_certificate

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R091

https://anf.es/en/types-of-qualified-certificates/

Palun oodake...

Tõrge

qualified digital certificate

direktiivsertifikaat, QC

olemus
EL määruse 910/2014 (eIDAS) kontekstis:
avaliku võtme sertifikaat, mille on välja andnud
kvalifitseeritud usaldusteenuse tarnija ning mis
tagab elektronsignatuuri ja selle juurde kuuluva
sõnumi ja/või andmestiku autentsust ja andmeterviklust
= in the context of Regulation (EU) No 910/2014 (eIDAS): a public key certificate issued by a trust service provider which has government-issued qualifications

ülevaateid
https://www.lawinsider.com/dictionary/qualified-digital-certificate

https://en.wikipedia.org/wiki/Qualified_digital_certificate

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX%3A32014R091

https://anf.es/en/types-of-qualified-certificates/

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!