eIDAS

eIDAS

olemus
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus
(EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 ,
e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike
usaldusteenuste kohta siseturul
=
an EU regulation 910/2014 of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the European Single Market

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699491/EPRS_BRI(2022)699491_EN.pdf

täistekst
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

vt ka
- usaldusteenuste tarnija

Toimub laadimine

eIDAS

eIDAS

olemus
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus
(EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 ,
e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike
usaldusteenuste kohta siseturul
=
an EU regulation 910/2014 of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the European Single Market

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699491/EPRS_BRI(2022)699491_EN.pdf

täistekst
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

vt ka
- usaldusteenuste tarnija

Palun oodake...

Tõrge

eIDAS

eIDAS

olemus
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus
(EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 ,
e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike
usaldusteenuste kohta siseturul
=
an EU regulation 910/2014 of 23 July 2014 on electronic identification and trust services for electronic transactions in the European Single Market

ülevaateid
https://en.wikipedia.org/wiki/EIDAS

https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/BRIE/2022/699491/EPRS_BRI(2022)699491_EN.pdf

täistekst
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

vt ka
- usaldusteenuste tarnija

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!