AKIT
English Eesti

eIDAS

eIDAS

olemus
Euroopa Parlamendi ja EL Nõukogu määrus
(EL) nr 910/2014, 23. juuli 2014 ,
e-identifitseerimise ja e-tehingute jaoks vajalike
usaldusteenuste kohta siseturul

ülevaade
https://www.cryptomathic.com/news-events/blog/understanding-eidas

täistekst
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32014R0910

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32014R0910

vt ka
- usaldusteenuste tarnija