AKIT
English Eesti

electronic signature (1)

elektronsignatuur, e-signatuur

olemus
elektrooniline vahend, mis tõendab väidetavat
dokumendi või muu teabe autorlust või sisuga nõustumist:
- mõnes kontekstis ka faksiga edastatud tavaline allkiri
- väljendab eeskätt juriidilist mõistet,
mille rakendamise üks tehnilisi vahendeid on digitaalsignatuur

õigusliku määratluse näiteid
ETSI/TS 101 733:
elektroonilisel kujul andmed,
mis on lisatud muudele elektroonilistele andmetele
või nendega loogiliselt seotud
ja mida kasutatakse autentimisvahendina
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_signature

ESIGN Act (USA):
elektrooniline heli, sümbol või protsess,
mis on lisatud lepingule või muule andmikule
ning mida isik on rakendanud
kavatsusega sellele alla kirjutada

ülevaateid
https://acrobat.adobe.com/content/dam/doc-cloud/en/pdfs/dc_esignatures_us_overview_ue.pdf

https://www.gpo.gov/fdsys/pkg/PLAW-106publ229

vt ka
- elektrooniline allkiri
- elektrooniline direktiivallkiri