AKIT
English Eesti

record (1)

andmik

olemus
kontekstist sõltuv dokument või andmeüksus

Wiktionary:
1. An item of information put into a temporary or permanent physical medium.
The person had a record of the interview so she could review her notes.
The tourist's photographs and the tape of the police call provide a record of the crime.
2. Any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference.
Synonym: log
We have no record of you making this payment to us.


ISO/TS 21549, 27790:
andmete kogu
=
collection of data

ISO 22263, 22300, ISO/IEC 20000 jm:
dokument, mis teatab saavutatud tulemusi või
annab asitõendeid sooritatud tegevuste kohta
=
document stating results achieved or providing evidence of activities performed

ISO 30300
teave, mis on
organisatsiooni või isiku loodud, saadud ja talletatud
asitõendi ja varana
õiguslike kohustuste järgimisel või äritegevuses
=
information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business

näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_record

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_record

vt ka
- biomeetriaandmik
- elutähtis andmik
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- sideandmik