record (1)

andmik

olemus
kontekstist sõltuv dokument või andmeüksus

Wiktionary:
1. an item of information put into a temporary or permanent physical medium
2. any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference


ISO/TS 21549, 27790:
andmete kogu
= collection of data

ISO 22263, 22300, ISO/IEC 20000 jm:
dokument, mis teatab saavutatud tulemusi või
annab asitõendeid sooritatud tegevuste kohta
= document stating results achieved or providing evidence of activities performed

ISO 30300
teave, mis on
organisatsiooni või isiku loodud, saadud ja talletatud
asitõendi ja varana
õiguslike kohustuste järgimisel või äritegevuses
= information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business

ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) kogum andmeelemente, mis kirjeldab õpiressurssi ja sellega otseselt seotud ressursse
Märkus: Näiteks kui andmeelemente talletatakse XML-elementidena mingis failis (XML-dokumendis), on andmikuks kogu see XML-dokument.
= (data element) set of data elements describing a learning resource and resources directly related to that learning resource
Note 1. If the data elements are stored as XML elements in a file (XML document), for example, the record consists of the whole XML document.


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_record

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_record

vt ka
- biomeetriaandmik
- elutähtis andmik
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- sideandmik

Toimub laadimine

record (1)

andmik

olemus
kontekstist sõltuv dokument või andmeüksus

Wiktionary:
1. an item of information put into a temporary or permanent physical medium
2. any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference


ISO/TS 21549, 27790:
andmete kogu
= collection of data

ISO 22263, 22300, ISO/IEC 20000 jm:
dokument, mis teatab saavutatud tulemusi või
annab asitõendeid sooritatud tegevuste kohta
= document stating results achieved or providing evidence of activities performed

ISO 30300
teave, mis on
organisatsiooni või isiku loodud, saadud ja talletatud
asitõendi ja varana
õiguslike kohustuste järgimisel või äritegevuses
= information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business

ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) kogum andmeelemente, mis kirjeldab õpiressurssi ja sellega otseselt seotud ressursse
Märkus: Näiteks kui andmeelemente talletatakse XML-elementidena mingis failis (XML-dokumendis), on andmikuks kogu see XML-dokument.
= (data element) set of data elements describing a learning resource and resources directly related to that learning resource
Note 1. If the data elements are stored as XML elements in a file (XML document), for example, the record consists of the whole XML document.


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_record

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_record

vt ka
- biomeetriaandmik
- elutähtis andmik
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- sideandmik

Palun oodake...

Tõrge

record (1)

andmik

olemus
kontekstist sõltuv dokument või andmeüksus

Wiktionary:
1. an item of information put into a temporary or permanent physical medium
2. any instance of a physical medium on which information was put for the purpose of preserving it and making it available for future reference


ISO/TS 21549, 27790:
andmete kogu
= collection of data

ISO 22263, 22300, ISO/IEC 20000 jm:
dokument, mis teatab saavutatud tulemusi või
annab asitõendeid sooritatud tegevuste kohta
= document stating results achieved or providing evidence of activities performed

ISO 30300
teave, mis on
organisatsiooni või isiku loodud, saadud ja talletatud
asitõendi ja varana
õiguslike kohustuste järgimisel või äritegevuses
= information created, received and maintained as evidence and as an asset by an organization or person, in pursuit of legal obligations or in the transaction of business

ISO/IEC 2382-36:
(andmeelement) kogum andmeelemente, mis kirjeldab õpiressurssi ja sellega otseselt seotud ressursse
Märkus: Näiteks kui andmeelemente talletatakse XML-elementidena mingis failis (XML-dokumendis), on andmikuks kogu see XML-dokument.
= (data element) set of data elements describing a learning resource and resources directly related to that learning resource
Note 1. If the data elements are stored as XML elements in a file (XML document), for example, the record consists of the whole XML document.


näiteid
https://en.wikipedia.org/wiki/Business_record

https://en.wikipedia.org/wiki/Medical_record

vt ka
- biomeetriaandmik
- elutähtis andmik
- konfiguratsioonihalduse süsteemi andmik
- sideandmik

Andmete allalaadimisel või töötlemisel esines tehniline tõrge.
Vabandame!