AKIT
English Eesti

signature-creation data

allkirjaloomeandmed

olemus
prTS 419221:
ühesed andmed, millega allakirjutaja loob e-allkirja :
- on määratud euroeeskirja 910/2014 artikliga 2.4
- näiteks koodid või privaatvõtmed

vt ka
- abonendi allkirjaloomeandmed, abonendi SCD
- allkirjakontrolliandmed
- sertifitseerimisteenuse tarnija allkirjaloomeandmed